Biểu mẫu 05 PHÒNG GD & ĐT TRẦN ĐỀTRƯỜNG TIỂU HỌC TRUNG BÌNH A THÔNG BÁOCam kết chất lượng giáo dục của trường tiểu học Trung Bình A Năm học 2018-2019 STTNội dungChia theo khối lớpLớp 1Lớp 2Lớp 3Lớp 4Lớp 5IĐiều kiện tuyển sinh1. Tuổi của học sinh tiểu học từ 6 đến 14 tuổi (tính theo năm).2. Tuổi vào học lớp 1 là 6 tuổi; trẻ em khuyết tật, trẻ em...
> Xem chi tiết

Thầy, cô nổi bật